Prog. vybavení :

----------------------

Projekty :

Schémy a tištěné spoje jsou ve všech projektech kreslené programem ExpressPCB.  Pro tento program existovala slovenská verze, která byla určena pro starší verzi tohoto programu. Zpětná kompatibilita však není zajištěna. Co znamená, že plošné spoje vytvořené novou verzi programu nebudou čitatelné ve verzi starší ! Proto byl zrušený link na slovenskou verzi.