Převaděč OM0OUZ - Echolink Zvolen

Jedná se o společný projekt OM7AC a OM3WZM.

Základem pro malý městský převáděč je oblíbená rekonstrukce starého NMT mobilního telefonu Nokia 620i, mnohokráte již uveřejněná. Snad největším problémem je odolnost převaděče proti náhodnému spuštění, krátce bez subnosné (88.5 Hz) to nejde. Vznikl tak městský převaděče s řízením, kterého podkladem byla osvědčená řídící jednotka od VK5DJ.

Z mobilního telefonu byl vybrán původní duplexer a deska řídící jednotky. Původní N konektor byl ponechán jako výstup TX a na protilehlou část volného místa po duplexeru byl namontován další konektor pro RX část. Vstup RX  byl doplněn o helical filtry.

Schéma nové řídící jednotky.                Deska plošného spoje.

Původní program napsaný pro PIC procesor 16F84 od  OM3WBC byl analyzován a upraven na procesor PIC16F627.

Duplexer (obrázek ukazuje odkrytou TX část):

Duplexer převaděče je přeladěný duplexer Nokia DB10, také ze sady po vyřazených NMT mobil buňkách. Duplexer poskytl Tono OM1AEG k pokusu, jak tento duplexer co nejjednodušeji přeladit. V jednoduchosti je síla, do každého ladicího šroubu byl navrtán otvor 2,4 mm a nařezán závit M3. Ladicí šroub byl poté prodloužen o šroub se zapuštěnou hlavou M3 s délkou 5mm s M3 matkou spolu. Mechanickou úpravu duplexeru provedli OM7AC a OM3WZM. Perfektní nastavení je zásluhou Jana OM7OA. Výstup ze spektrálního analyzéru ukazuje separaci RX/TX 83 dB a průchozí útlum max 1,24 dB.

Anténu převaděče (koax colinear) navrhl a vyrobil OM7AC, který je také SYSOP převaděče.

Parametry převaděče OM0OUZ :

 TX frekvence :  439,250 MHz
 RX frekvence :  431,650 MHz
 CTCSS :  88,5 Hz  , TX-0
 Nadmořská výška :  400 m
 Výkon :  3 W
 Lokátor :  JN98nn
 Anténa :  Home made koax colinear , 6 dB
 TRX :  Upravená Nokia 620i NMT
 Duplexer :  Upravený Nokia DB10 NMT
 Echolink PC :  486 , Win 98
 Napájení :  12 V/ 3A  z PC
 Sysop :  OM7AC