Zdroj 12V / 15A

 O potřebě kvalitního zdroje, který je dostatečně tvrdý a stabilní, netřeba diskutovat. Jedním z řešení je použití vyřazeného spínaného zdroje z PC. V minulosti byly tyto zdroje dostatečně popsány, ale vždy se jednalo o poměrně značný zásah do samotného zdroje, kde se využívalo přepojení usměrňovacích diod z 5V na 12V vinutí hlavního trafa. Jednalo se o zdroje malých výkonů cca do 200W.

V dnešní době se v PC používají zdroje s větším výkonem - nad 300W. Rozvod 12V je dostatečně dimenzován na stálý odběr 12-15 A. Proto je vlastní zásah do takového zdroje velmi jednoduchý.

Jak tedy na to :

1. Z mohutného svazku výstupních vodičů potřebujeme :

všechny žluté, stejný počet černých jako žlutých + 1 navíc, 1 červený, 1 zelený, 1 šedý a 1 oranžový (pozor musí to být vodič SENSE, který jako jediný není připojen na základní desce k bodu označeném jako +3,3V. Vodič SENSE je u nejnovějších výkonných zdrojů označen barvou hnědou a je připojen ke konektoru ATX 20 na pin č.11).

2. Spínaný zdroj vyžaduje stálou zátěž. Tato zátěž je realizována odporem 10 ohm / 10W na sběrnici +5V (odpor je spojen s 1 černým + 1 červeným vodičem), který je připevněn na chladič sekundární strany zdroje - viď foto.

3. Zelený vodič je start signál PS ON - v provozu je připojen na zem (černé vodiče ).

4. Šedý vodič je signál PW OK . V provozu je na něm kladné napětí do +5V (signál je použitelný pro indikaci správného chodu zdroje s LED diodou se sériovým odporem 100-220 ohm / 0,125W připojený na zem,  na př. černý vodič stálé zátěže).

5. Pro správnou funkci je ještě potřeba propojit oranžový (hnědý) vodič SENSE s bodem na desce označeným jako +3,3 V.

Nu a to je všechno. Zbylé černé vodiče reprezentují 0V a žluté +12V. Připojíme je k dostatečně dimenzovaným přístrojovým svorkám. Zdroj necháme v původní plechové krabici z důvodu odrušení.

Musím ještě připomenout zásady bezpečnosti, pracujeme velmi blízko s  tvrdým síťovým zdrojem !! Pozor na to !

Zapojení konektorů původního zdroje :

Popsaný zdroj má výstupy +12V na svorkách a na malé svorkovnici ATX4.

Dalším modifikacím se meze nekladou. Zdroj může zastat velký a těžký laboratorní zdroj se všemi  hodnotami, které původně produkoval pro PC - tedy : +12V, +5V, +3,3V, -5V a -12V. Při zkratu se zdroj vypne a obnovení funkce je možné až po jeho vypnutí a následném zapnutí.

Jistou přepěťovou ochranou zde může být i Transil (15V) na výstupu. Nepředpokládám ale, že by tento zdroj měl s přepětím nějaké problémy.

Hluk ventilátoru zdroje může být na obtíž. Zapojení pro regulaci otáček v závislosti na teplotě okolí je nepřeberné množství. Volba jaký systém použít, zda spojitý, nebo skokem, záleží na každém použivateli. Dušan OM3DM vyzkoušel k plné spokojenosti zapojení popsané v časopise Praktická elektronika A-Radio -03/2006, kde teplotním čidlem je přechod báze - emitor pnp tranzistoru T1. Dušan tento tranzistor navíc opatřil malým plechovým křidélkem pro zvětšení účinnosti.  Další, velmi pěkné zapojení je s IO obvodem 741, kde čidlem jsou Si diody v propustném směru. Schéma a popis viď http://sound.westhost.com/project42.htm .