- Wobbler - (signální generátor, vf voltmetr, anténní analyzátor)

 

Toto zařízení je pro konstruktéra vf obvodů opravdu nezbytné. Základem je stavebnice DDS signálního generátoru a dále vf detektor a logaritmický zesilovač - obvod AD 8307. Stavebnici DDS je možné bez problému nahradit již několikrát publikovanou konstrukcí od OM3CPH. Vf detektor byl objednán u fy Thorn a zakoupen za cca 300.- Sk.

Interně (bez PC) je možné používat zařízení jako přesný generátor vf kmitočtu s krokem 10Hz a s definovanou výstupní úrovní 0dBm - 220mV eff a vf detektor v rozsahu +10 dBm až -75 dBm. Vf detektor má dvě zobrazení, numericky na LCD panelu a spojitě s LED diodami pro rychlou vizuelní identifikaci.

Externě (s PC) pak zařízení pracuje jako wobbler s minimálním krokem 1Hz v rozsahu 100 kHz - 60 MHz.

 

Pro měření antén je použit  můstek s toroidem, převzatý z popisu podobného zařízení - anténního analyzátoru od DK3WX.

R1, R2, R3 = 50 ohm. Pro kompenzaci jsem ještě přidal paralelně k odporům R1 a R2 kapacitu - cca 12 pF (u R1 je kapacitní trimer 15 pF). Indukčnost odporů je zmenšena tak, že na každých 50 Ohm připadá 3 ks odporů 150 Ohm paralelně.

L1, L2 = 1:1 Balun 50 ohm (10 záv. bifilar na toroidu FT37-43). Jen tento toroid vyhovuje nízkým pásmům - 160 a 80 m.

 

Schema viz .sch              Návrh plošného spoje viz .pcb.               HEX kód procesoru.

Wobbler je aplikován s programem NWT731 od DK3WX. Link na stránku ale bohužel již zanikl.

Malá ukázka přenosové charakteristiky příčkového krystalového filtru:

Ukázka měření antény :

Resumé : Tato anténa je použitelná bez doladění pro střed pásma 80m (kde má nejlepší PSV)