VFO s DDS

doplněno 29.3.2007


Tato konstrukce by měla splňovat funkcionalitu precisního VFO s minimálním krokem 10Hz. Použitý mikroprocesor PIC 16F628 pracuje ve funkci řídící centrály kmitočtové ústředny malého QRP TCRV použitelné pro HAM pásma 1.8 MHz - 50 MHz . Vyloučena nejsou ani pásma vyšší. Použita bude stavebnice DDS s obvodem AD9851 a rotační kodér RE20S.

 

Schéma řízení VFO a podporných obvodů         .. SCH..

 

Deska plošných spojů (současně přední panel)  ..PCB..

 

Funkce:

 VFO RX, VFO TX, VFO RX RIT, použití EEPROM vnitřní paměti procesoru pro minimálně 10 frekvencí, extra frekvenční odskok pro LSB, USB, CW.

Pohodlná změna kroku 10 Hz - 100 kHz.

Možnost řízení kmitočtové ústředny prostřednictvím PC (na př. programem HamRadio de Luxe)

 

Základní programové rutiny jsou hotové. Programuje se část propojení VFO s PC. 

Pro testy byla zkonstruována zkušební deska, která obsahuje mimo jiné jak  programátor PIC (LPT rozhraní), tak pomocné obvody - interface s PC (MAX232) a posuvný register s výstupmi LED (CD4094) :