QRP F-metr


Pro ověření funkcionality jak nového programátora PIC procesorů, tak skutečnosti, že jsem ještě nezapomněl programovat, vznikla konstrukce jednoduchého měřiče frekvence, ve velikosti display. Vycházel jsem z rutin od OM3CPH a OH6CJ