QRP PSK

Pro ověření funkcionality různých zapojení malých koncových stupňů pro KV jsem postavil velmi jednoduchý QRP transceiver, který nemá žádné laděné obvody a svoji frekvenční stabilitou vyhovuje podmínkám digitálního provozu.

(Originál viď:)

Popisovaný TCRV je jednopásmový (80m) s pevným pracovním kmitočtem. Pro pásmo 80m jsou  kmitočty digitálního provozu zhruba od 3,580 MHz po 3,582 MHz. RX a TX filtr je tvořen příčkovým zapojením krystalů (volně dostupných a laciných) 3,5795 MHz. Přijímač má trojitý krystalový filtr a vysilač používá dva krystaly v příčce. Poslední osazený krystal je použitý na lokální oscilátor, který kmitá na 3,5825 MHz. Výsledná mezifrekvence RX (lépe řečeno nf zázněj) je zesílena nf zesilovačem a přivedena na PC vstup (line in). TX část pracuje obdobně. Nf signál z PC out je namodulován na lokální oscilátor a přes krystalový filtr je po zesílení přiveden na PA stupeň. V uvedeném zapojení s dvěma  2SC2078 dává cca 5W. S dobrou anténou je tento malý  TCRV celkem pěknou hračkou a doplňkem k laptopu při provozu ze zahrady nebo chaty.

TCRV byl vestavěn do skřínky, kde základem je robustní chladič.

Schema TCRV je zde.                                    Plošný spoj základní desky je zde.