PSW a Power meter

Digitální měřič PSW antény a výkonu má každý nový transceiver. Je však ještě mnoho rádioamatérů. kteří používají a nedají dopustit na své starší zařízení. Snad nevymřeli ani amatéři bastlíři a těm se takové zařízení stále hodí.

Na internetových stránkách je mnoho námětů. Rozhodl jsem se nejdříve postavit vyzkoušené zapojení a typ padl na finskou konstrukci od OH2NLT. Zjednodušil jsem jeho konstrukční návrh, vypustil jsem nastavování jasu display a na místě snímacího můstku jsem použil dvoj otvorový ferit BN 43-202 (koupený u GES) s hodnotou Al=2890).

Zařízení pracuje ve 4 modech (na obrazku je první mód). Ve dvou řádcích display ukazuje efektivní výkon z TCRV a výkon, který se vrací. Dolní řádek ukazuje efektivní výkon do antény a PSW antény. Dvě LED diody se rozsvítí při překročení dané tolerance PSW.

 Druhý mód ukazuje graficky čárovým kódem špičkový výkon, kdy vrchní řádek(řádky jsou kalibrovány do konce displaye na výkon 100 W) ukazuje momentální výkon TCRV a spodní řádek drží po 1 sec špičkovou hodnotu.

 

Třetí mód ukazuje v grafickém podání poměr výkonu dopředu (horní řádek) a dozadu (spodní řádek). Toto je vlastně náhrada našich ručkových PSW.

Čtvrtý mód je použitý pro nastavení samotného měřidla a ve dvou řádcích pracuje jako voltmetr obou napětí z můstku (napětí od TCRV a zpětné napětí od antény)

Pátý režim zapíná a vypíná podsvícení pro display.

Schema zapojení je zde, pohled do vnitra je na dalším obrázku.

Desky plošných spojů procesoru a můstku.

Program byl pro začátek převzat od původního autora.