Vzhledem k tomu, že stránka uvádějící PRG PIC_LPT je dlouhodobě mimo provoz, dovolil jsem si obsah této stránky redistribuovat. Malá úprava schémy a plošný spoj je mým dílem. Programové vybavení je původní.

Jedná se o skutečně velmi jednoduchý a provozu schopný programátor.