PC osciloskop

Použití zvukové karty PC ve funkci nf dvojkanálového osciloskopu je známa řadu let. Při hledání vhodného programového vybavení jsem narazil na program Soundcard Scope 1.4 ze stránky : http://www.zeitnitz.de/Christian/scope_en .Při jeho předběžném vyzkoušení mně zaujala další funkce tohoto programu, kterou je frekvenční analýza nf spektra. Program je volný pro nekomerční použití a má český překlad.

Hardware k zvukové kartě přikládám. Dva JFet operační zesilovače jsou napájeny trochu netradičně. Obě napájecí napětí (+/- cca 9V) jsou odebírány z obvodu MAX232, který zde pracuje ve funkci napěťového měniče. Celek je napájen ze sběrnice USB PC.

Finální produkt je vestavěn do plastové krabičky KP20  -  plošný spoj viď.