Interface TS-870

    Ovládání TCRV prostřednictvím portu RS232 bylo mnohokrát publikované. V případě TCRV Kenwood TS-870 nestačí převést signály portu RS232 RX a TX , ale pro opravdu bezchybnou funkci plného ovládání transceiveru je potřeba zabezpečit též signály RTS a CTS.

Předkládám jednoduché zařízení pro galvanické oddělení portu RS232, které vystačí s napětími, které poskytují oba COM porty (TCRV i PC).

                                 Viď schéma                                          Návrh plošného spoje

Pár poznámek k nastavení :

Prg. Ham Radio de Luxe :

CONNECT - Kenwood TS-870 , vybrat COM - 9600 Bd , zaškrtnout CTS a RTS

Transceiver TS-870 :

Menu - č.56 - COM.RATE - 96 - 1

 

Poznatky provozu DIGI s TCRV TS-870 :

Zaručená kvalita výstupního vf signálu 100 %. Dálkové ovládání digitálních filtrů procesoru TCRV (RX , TX) . Přesné nastavení limitů vstupního a výstupního signálu TCRV.