Optický převodník

    Standardní převodník digitálních signálů (RS232) a jeho oddělení optickým členem je známý mnoho let. Není však známé optické oddělení analogového signálu. Vím samozřejmě, že malé nf transformátory jsou určitě tou nejlevnější a nejednoduší cestou pro rádioamatéra, když chce spojit svůj transceiver s počítačem. V digitálním provozu se ale stává, že do transformátoru se indukuje impulsní rušení 50 Hz a jeho násobků, které digitální provoz velmi ztěžuje.

    Tento malý projekt nabízí řešení jak výše vzpomínané problémy obejít. Není záměrem navrhnout drahé řešení s mnoha součástkami.

Podívejme se, jak to tedy funguje :

Nf zesilovač LM386 (pracuje opravdu s minimem součástek) je zapojen ve funkci proudového zesilovače. Proud LED diodou a její svit v opto modulu 4N25 je velmi malý, právě takový, aby otevřel tranzistor v modulu. Tento tranzistor pracuje jen jako proměnný odpor. Nastavení je, i pro jiná napájecí napětí, velmi jednoduché - zvolit oba odpory tak, aby nedocházelo k limitaci signálu. Napětí na emitoru tranzistoru v opto modulu 4N25 je poloviční z napájecího napětí. Jen ještě malé upozornění - zisk nf zesilovače je 20 a proto bude potřeba vstupní signál adekvátně upravit..

Napájení rozhodně nezatíží žádnou ze stran (PC a TCRV). Nejednoduší řešení je ale použít malý měnič a napájet jej z USB portu PC, tak, jak je uvedeno dále.

Schéma projektu optického převodníku RS232 + nf.

Deska plošných spojů.

Pro ty, kteří preferují jednoduchost, předkládám jinou variantu.