Maják  – procesní část.


Pro potřeby řízení majáku  s výstupem jak 144 MHz, tak 435 MHz byl navržen obvod s mikroprocesorem PIC 16F84A s odděleným výstupem negativní logiky, která přímo ovládá oba vysílače majáku (výkon a klíčování).

 

Technické parametry:

 

Popis konstrukce

Řízení majáku je naprogramováno do mikročipu PIC16F84 jako nekonečná smyčka s dobou cyklu cca  70 sec +/- 15 sec.  Za dobu cyklu se odvysílá značka majáku (OM0MVC nebo OM0MUC)  spolu s lokátorem (LOC JN98MV) a podle stavu proměnné výkon informace o dále vysílaném výkonu (NEXT POWER BASE nebo NEXT POWER REDUCED). Cyklus je  doplněn o stále zaklíčovaný signál  TX s pevnou dobou 20 sec + čas značky a info z druhého výstupu.  Po uběhnutí jednoho cyklu se změní  proměnná výkon na její opačnou hodnotu. Doba cyklu je závislá na rychlosti vysílání znaků.

 

Značka, lokátor a informace  o výkonu TX se vysílá vždy základním (plným) výkonem. Dále  následuje 1 sec pauza a po ní je na doběhnutí cyklu zaklíčován TX proměnou hodnotou výkon.

 

V procesoru není využita interní EEPROM paměť. Napájení procesoru je stabilizováno obvodem 78L05.  Procesor pracuje v módu LP s krystalovým  oscilátorem 32,768 kHz.

 

Výstupy z procesoru jsou deklarovány jako pozitivní logika  -PORTA – RA0, RA1, RA2, RA3.  První pár ovládá TX majáku pro 144 MHz – Výstup RA0 = log  „0“ snížený výkon, log „1“ plný výkon. Výstup RA1 klíčuje TX (144 MHz) aktivní je log „1“. Obdobně jsou funkční výstupy RA2 – klíčování pro 435 MHz a RA3 – řízení výkonu TX pro 435 MHz.

Pro oddělení signálů od procesoru (TTL logika) k přímému řízení obou TX majáku jsou zapojeny  běžné  NPN  transistory. Tyto transistory negují výstupní logiku procesoru. (Aktivní signál je ve stavu log „0“).

Program majáku je napsán v jazyku C s použitím kódování znaku morse do jednoho bytu od OK2TEJ.

 

 

Zvolen    1/2008              Zdeno OM3WZM

                                                Zdrojový kód                                                                            Schéma