Maják 2m - Kojšovská Hoľa

Na začátku roku 2008 mě oslovil, při jednom střetnutí rádioamatérů v Košicích, Jano OM3WZ a Jozef N1FIC ohledně návrhu řízení majáku na 2m, který by měl být umístněný na kótě Kojšovská Hoľa. Namísto jen programového vybavení jsem však navrhl maják celý a částečně jej zrealizoval.

 

Základem je tepelně stabilizovaný VFX – viď foto.

 

 

Procesor PIC 16F84 řídí maják (klíčuje maják identifikátorem značky, QTH, ASL a momentálního výkonu a mění cca po 1 minutě tento výkon z 0,5 W na 5W a opačně). Teplotní stabilizace VFX je autonomní. Krystal VFX je spolu s vyhřívacími rezistory a termistorem – cca 6 kOhm, zakryt v malém polystyrénovém pouzdře v hliníkovém krytu.

 

Schéma : .sch                                                                                     Plošný spoj : .pcb

 

Programové vybavení : .c