LCF - meter


Konstrukce vznikla na základě požadavku dostatečně přesně měřit malé indukčnosti a kapacity. Základem je přesný měřič frekvence a dobrý program pro mikroprocesor. Po analýze by velmi dobře vyhovovalo zařízení od autora A.Bulevskij z Minsku. Po postavení testovací konstrukce, vyzkoušení a naprogramování originálu nepracoval dobře display. Program byl tedy upraven. Též časové smyčky samostatného měření frekvence byly upraveny tak, aby přesnost měření frekvence byla totožná s originálem.

Vzniklo tak zařízení s těmito parametry :

 

L =  0.001 uH - 1 H

C = 0.01 pf - 500 nF

F1 = 1 Hz - 50 MHz,  F2 = 10 MHz - 999 MHz

 

 

 

 

Schéma zařízení                              Plošný spoj                            Program                                H- kód