CAT interface FT-757GX  + update od PY5EJ

Transceiver firmy Yaesu FT-757GX byl jako první svého druhu v osmdesátých letech vybaven systémem CAT - propojení TCRV a PC. Jednalo se o  jednosměrné ovládání z PC do TCRV s dnes již nekompatibilní sadou CAT příkazů.  Známý a populární program Ham Radio Deluxe od Simona HB9DRV však nepodporuje toto starší zařízení, které je jinak velmi kvalitní.

Dále popisovaný interface CAT má v sobě mikroprocesor PIC, kde jeho program emuluje vazbu na TCRV Kenwood TS50S. Kenwood proto, protože má jednoduchou sadu CAT příkazů a model TS50S proto, protože se velmi přibližuje funkcionalitě transceiveru Yaesu FT-757GX.

Zařízení používám k plné spokojenosti k provozu všech digimódů. Příkazy CAT do TCRV jsou bez zpětné vazby, to však v digi provozu nevadí. Jediný manuální zásah do provozu TCRV je nastavit Mode (USB), protože FT-757GX má rotační přepínač. Do PC je předávaný údaj S metru. Program Ham Radio Deluxe spolu s digi programem Digital Master 780, který je plně funkční, bezproblémovo ovládá transceiver.

Schéma :

Plošný spoj interface ......

HEX kód procesoru PIC16F88 ...

Ještě pár poznámek k nastavení programu Ham Radio Deluxe :

Connect - Kenwood TS50S , rychlost 4800 Bd, zapnout (zaškrtnout) CTS a RTS ! Zapnout v programu IP server a povolit pro něj Firewall. V programu DM780 pod Tools záložka Program Options a karta PTT nastavit PTT via Ham Radio Deluxe.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

V červnu roku 2011 mne oslovil Aldenor PY5EJ, zda bych mohl přeprogramovat původní program pro procesor PIC 16F88 na procesor PIC16F876A. Úpravu jsem provedl a zaslal mu nový HEX kód. Aldenor vytvořil a vyzkoušel  novou desku PCB s novým procesorem PIC 16F876A. Podle jeho vyjádření vše pracuje k plné spokojenosti. Musím mu poděkovat za velmi dobrou a hlavně rychlou spolupráci.

Modifikace od PY5EJ.

Schema s novým procesorem.                         Deska plošného spoje                    soubory Eagle - .sch   .brd