Externí VFO – TCRV TS820S. (ukončený projekt)


Spolu s OM3PQ byl vypracovaný návrh na postavení externího VFO pro transceiver TS820S s použitím stavebnice DDS. Srdcem zařízení je procesor PIC 16F84 a krokovací snímač polohy - Rotační kodér RE20S. Finální verze celého zařízení je prezentována na této stránce.

 

Mimo svoji základní funkci (externí VFO)  pracuje zařízení též jako signální generátor 0,1-60 MHz s krokem 10Hz.

 

Blokové schéma a následující tabulka dává přehled možností práce externího VFO.

 

Základem jsou 4 možnosti funkcí + speciální funkce switch :  
         
  RX TX  
  Mikro switch off Mikro switch on Poznámka :
A VFO interní VFO interní VFO interní Signální generátor
B VFO interní VFO externí VFO externí Externí VFO pro TS 820 S
C VFO externí VFO interní VFO interní Externí UFO pro TS 820 S
D UFO externí VFO externí VFO externí Externí VFO pro TS 820 S
         
Display :        
  x,051 23 MHz RX   Čárka v druhém řádku je pod hodnotou, která se
             I  on   bude měnit v kroku.
         
nebo :        
  x,051 23 MHz TX    
             I on    
         
         

Program byl napsán v assembleru za použití rutin od OM3CPH. Program pro kompilaci potřebuje dva  include soubory lcd_dds.inc a decades.inc . Pro případné dostavení správného kmitočtu je v programu zabudována možnost manuální korekce.

Ovládání externího VFO je navíc doplněno třemi tlačítky (UP - SPLIT - DOWN pro kmitočet a krok). Program je upraven tak, že nastavení frekvence je  rotačním kodérem, nebo tlačítky UP a DOWN. Obě možnosti jsou stále aktivní a vzájemně se nevylučují.

    Poznámky k externímu VFO :
 
1- Je použit Xtal 9.216 MHz, program je pro tento kmitočet krystalu upraven,
2- když je zapnuto tlačítko na krokovači při zapnutí VFO, je možné měnit i jednotky MHz (funkce signální generátor) v opačném případě pouze v rozsahu 10 Hz až 100 kHz (externí VFO pro TS820S),
3- posun v řádech je po stisknutí tlačítka krokovače a posunu +1 /-1,
4- nastavení kmitočtu pro DDS jednotku v režimu signální generátor je možné ve velkém rozsahu (prakticky od 0,1 MHz do 60 MHz).   V   režimu externí VFO je kmitočet omezen od 4,9 MHz do 5,5 MHz.

Skutečná frekvence v režimu externí VFO je rovna hodnotě 5,5 MHz - (minus) údaj na display  !!!

V režimu signální generátor je výstupní frekvence totožná s údajem na display.

Tranzistory T2 - T4 a relé Re2 jsou umístěny na extra plošném spoji, které zde není uveřejněno.

PCB                   Schéma-1                 Schéma-2-ovládání                 Foto   

Program pro otevření schémat (.sch) a plošných spojů (.pcb) najdete na  -www.cq.sk- .