VF Clipper

    Rozhodnutí, zda použít v mikrofonní nf cestě transceiveru kompresor dynamiky nebo vf omezovač (clipper) záleží na každém z nás. Já bych preferoval clipper. Po analýze možností a prostudování dostupných informací mne zaujala myšlenka nf modulace s potlačení nosné vlny (DSB), následně limitace vf úrovně modulovaného signálu a  jeho dekodování synchrodetekcí. Vznikl tak model zařízení kde jsou 3 IO ( nf část LM324, vf modulátor NE612 a omezovač s detektorem sice staršího typu, ale úplně vyhovujícího - S041P případně TBA120A nebo MAA611).

Schéma :

Krátký popis funkce :

Nf signál od mikrofonního předzesilovače prochází dolní propustí (IO U1) a na výstupu IO U2 je fázově o 180 stupňů otočen. Oba nf signály přicházejí na symetrický směšovač NE612, který slouží zároveň jako pomocný krystalový oscilátor, v mém případě 6.126 MHz. Frekvence je volena tak, aby její harmonické nezasahovali do HAM pásem. Kmitočet krystalu je vhodné volit v rozsahu - od cca 4 MHz do 10 MHz. Obvod U6 slouží jako vf omezovač a detektor. IO U4 je výstupní pásmový filtr 250 Hz - 1,8 kHz (-3dB).   IO U3 je generátor předpětí pro nf část s minimálním vnitřním odporem . 

Nastavení je velmi prosté - vstupní trimer upravuje limitaci a výstupním trimrem se nastaví takové nf napětí, jako je přivedeno na vstup clipperu při jeho maximální hodnotě.

Zařízení je vloženo mezi mikrofonní předzesilovač TCRV a regulátor nf modulace TCRV. Funkce se zapíná prostřednictvím malého relé.

Deska plošných spojů : clipper.pcb