Ovládání antén (anténní přepínač, rotátor)

Po dosti dlouhé době jsem se konečně dostal k samému základu - k anténě. Náš panelák zateplily a zdařilo se uložit potřebné kabely v chráničce o průměru 25mm pod polystyren. Zvolil jsem kompromis, že hlavní vf kabel bude RG214 a ostatní svazek doplněný o FTP kabel pro spojovací účely a síťovou dvojlinku pro potřeby napájení rotátoru.

Plánuji sestavu 4 antén : otočnou anténu na 70cm, 2m, 6m a Windom anténu na KV. Přepínač antén reléový a řízení rotátoru mikroprocesory.

Celková ideová schéma viď_ , plošný spoj řízení  AB.

_______________________________________________________________________

Jednotka řízení rotátoru :

Během vývoje jednotky řízení rotátorů jsem chtěl vyzkoušet a simulovat řízení komerčních rotátorů malou procesorovou jednotkou. Námětů je na internetu mnoho, žádný však nebyl natolik univerzální, aby pokryl oba běžné protokoly datových informací mezi PC a rotátorem. Svůj extra protokol má fy Yaesu - protokol GS232 a konkurenční firma AlfaSpid používá protokol ROT2PROG. Oba jsou si podobné, ale přesto rozdílné. Další záludnost je programový můstek mezi satelitními programy a datovým výstupem (obvykle COM). Tyto malé pomocné programy (drivery) jsou spojeny s hlavním programem, který vypočítává polohu satelitu, t.zv. DDE servrem, který je v hlavním programu spuštěn. Driver program má zabudovaný DDE klient a při správném nastavení datových protokolů, tentokráte uvnitř PC, může komunikace a přenos dat na cestě na př. HamRadiodeLuxe - DDE server s protokolem Nova - driver prog. SpidDriver - PC COM - jednotka řízení rotátoru - fyzický rotátor, skutečně nastat.

Procesor v řídící jednotce byl zvolen PIC 16F87x, který obsahuje též napěťové převodníky analog-digitál.

Schéma řídicí jednotky viď__.  Plošný spoj jednotky  viď__.  Zdrojový kód viď__

_______________________________________________________________________

Přepínač antén :

V současné době je zhotovena deska přepínače antén, kde jsou použité relé z vyřazených rádiostanic VR21. Podstatné na přepínači je, aby nezavlekl do průchodu signálu jalovou složku. Rozmístění konektorů a relátek bylo několikráte měněno a výsledkem  je, že na nejvyšším kmitočtu 450 MHz bylo změřeno PSV, při zátěži 50ohm = 1:1,1 .

Plošný spoj viď_

Ostatní části se budou postupně doplňovat.